mardi 17 octobre 2023

Lur erretze eskaerak / Demandes d'écobuage

Lur erretze eskaerak 2023ko azaroaren 15a aintzin egiten ahal dire.

Les demandes d'écobuage sont à faire avant le 15 novembre 2023.